Strona GłównaStrona Główna
FAQ  Szukaj  Użytkownicy  Grupy Rejestracja  Album  Zaloguj

Poprzedni temat :: Następny temat
Przesunięty przez: Baba Jaga
2014-10-11, 17:45
Uzupełnijmy wiedzę o Parlamencie Europejskim przed 25.05.14
Autor Wiadomość
Baba Jaga 

Dołączyła: 21 Sty 2011
Posty: 709
Skąd: Warszawa, Ochota-Szczęśliwice.
Wysłany: 2014-05-23, 22:20   Uzupełnijmy wiedzę o Parlamencie Europejskim przed 25.05.14

Warto uzupełnić wiedzę o Parlamencie Europejskim przed datą 25maja2014

W niedzielę 25 maja 2014 roku odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego. Parlament jest jedynym zgromadzeniem i jedyną instytucją Unii Europejskiej, której członkowie wybierani są w wyborach bezpośrednich. Wybierzemy 51 posłów do Parlamentu Europejskiego i powinny to być osoby kompetentne, skuteczne, bowiem to od ich pracy, zaangażowania i profesjonalizmu zależeć może bezpieczeństwo (w tym energetyczne) naszego kraju, rozwój gospodarczy i rynek pracy.
Głosujemy w swoim lokalu wyborczym i tylko na jedną listę kandydatów!
Postawienie znaku „x" w kratce obok nazwisk kandydatów z różnych list, lub niepostawienie znaku „x" w żadnej kratce powoduje nieważność głosu.


Dzięki ciekawemu instrumentowi - porównywarce kandydatów na portalu Mam Prawo Wiedzieć możemy sprawdzić, do czyjego programu najbardziej przystają nasze własne poglądy na politykę europejską w sferze gospodarki, rynku pracy, migracji, praw obywatelskich, etc.

:-D Wybierz pasującego dla siebie posła.
http://mamprawowiedziec.p...14-porownywarka

:!: Tak prawo unijne wpływa na polskie przepisy (75% aktualnie obowiązujących przepisów polskich ma swoje źródło w przepisach unijnych). Szczegóły pod linkiem:
http://mamprawowiedziec.pl/file/4328

Dotychczasowi posłowie do Parlamentu Europejskiego, czyli do wyborów 25 maja 2014
Lp. Imię i nazwisko oraz klub parlamentarny

1. Adam Bielan
Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy
2. Piotr Borys
Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)
3. Arkadiusz Bratkowski
Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)
4. Jerzy Buzek
Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)
5. Tadeusz Cymański
Europa Wolności i Demokracji
6. Ryszard Czarnecki
Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy
7. Lidia Geringer de Oedenberg
Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim
8. Adam Gierek
Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim
9. Róża Gräfin von Thun und Hohenstein
Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)
10. Marek Gróbarczyk
Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy
11. Andrzej Grzyb
Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)
12. Małgorzata Handzlik
Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)
13. Jolanta Hibner
Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)
14. Danuta Hübner
Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)
15. Danuta Jazłowiecka
Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)
16. Sidonia Jędrzejewska
Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)
17. Filip Kaczmarek
Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)
18. Jarosław Kalinowski
Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)
19. Michał Kamiński
Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy
20. Paweł Kowal
Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy
21. Jan Kozłowski
Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)
22. Jacek Kurski
Europa Wolności i Demokracji
23. Ryszard Legutko
Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy
24. Bogusław Liberadzki
Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim
25. Krzysztof Lisek
Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)
26. Elżbieta Łukacijewska
Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)
27. Bogdan Marcinkiewicz
Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)
28. Marek Migalski
Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy
29. Sławomir Nitras
Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)
30. Jan Olbrycht
Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)
31. Wojciech Olejniczak
Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim
32. Mirosław Piotrowski
Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy
33. Tomasz Poręba
Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy
34. Jacek Protasiewicz
Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)
35. Tadeusz Ross
Grupa Europejskiej Partii Ludowej
36. Jacek Saryusz-Wolski
Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)
37. Joanna Senyszyn
Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim
38. Czesław Siekierski
Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)
39. Marek Siwiec
Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim
40. Joanna Skrzydlewska
Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)
41. Bogusław Sonik
Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)
42. Konrad Szymański
Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy
43. Jarosław Wałęsa
Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)
44. Jacek Włosowicz
Europa Wolności i Demokracji
45. Janusz Wojciechowski
Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy
46. Zbigniew Zaleski
Grupa Europejskiej Partii Ludowej
47. Paweł Zalewski
Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)
48. Artur Zasada
Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy
49. Janusz Zemke
Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim
50. Zbigniew Ziobro
Europa Wolności i Demokracji
51. Tadeusz Zwiefka
Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)

Europejska inicjatywa obywatelska

Od dnia 1 kwietnia 2012 r. obywatele UE mają do dyspozycji zupełnie nowe narzędzie, dzięki któremu mogą uczestniczyć w procesie kształtowania polityki UE. Inicjatywa obywatelska, wprowadzona na mocy traktatu lizbońskiego, daje milionowi obywateli, z minimum jednej czwartej państw członkowskich UE, możliwość zwrócenia się do Komisji Europejskiej z wnioskiem o zaproponowanie przepisów w dziedzinach należących do jej kompetencji. Organizatorzy inicjatywy obywatelskiej, tj. komitet obywatelski złożony z co najmniej siedmiu obywateli UE, zamieszkałych w przynajmniej siedmiu różnych państwach członkowskich, będzie miał rok na zebranie niezbędnej liczby podpisów, które muszą zostać zweryfikowane przez właściwe organy w każdym państwie członkowskim. Twórcy udanych inicjatyw wezmą udział w wysłuchaniu publicznym organizowanym przez Parlament Europejski. Komisja ma 3 miesiące na rozpatrzenie danej inicjatywy i decyzję jak na nią zareagować.
http://www.europarl.europ...bywatelska.html
Oto strona poświęcona konkretnie Europejskiej Inicjatywie Obywatelskiej
http://ec.europa.eu/citiz...c/welcome?lg=pl

ROLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

Traktat lizboński daje Parlamentowi Europejskiemu większe niż dotychczas uprawnienia w kształtowaniu Europy. Uzyskując większą władzę, Parlament staje się bardziej odpowiedzialny wobec obywateli, parlamentów krajowych i całej Unii Europejskiej.
Każdy nowy traktat UE zwiększał władzę ustawodawczą Parlamentu Europejskiego. Traktat lizboński umieszcza Parlament na równej stopie z Radą Ministrów przy podejmowaniu decyzji o większości unijnych przepisów.
Więcej władzy
Ponad 40 nowych obszarów, między innymi rolnictwo, polityka energetyczna, imigracja i fundusze unijne znalazło się w obrębie procedury współdecydowania, w której Parlament Europejski dzieli po równo władzę z Radą Ministrów.
Parlament Europejski zyskuje większą rolę w tworzeniu budżetu. Zniesione zostaje dawne rozróżnienie między wydatkami "obowiązkowymi" i "nieobowiązkowymi". Parlament będzie podejmował decyzję w sprawie całego budżetu Unii Europejskiej wraz z Radą.
Posłowie będą także musieli wyrazić zgodę na cały zakres umów międzynarodowych wynegocjowanych przez UE w dziedzinach takich jak handel międzynarodowy.
Więcej odpowiedzialności
Większa władza oznacza większą odpowiedzialność. Przy zwiększonych kompetencjach legislacyjnych, decyzje Parlamentu bardziej niż kiedykolwiek będą miały bezpośredni wpływ na codzienne życie obywateli Europy. Parlament, we wszystkich swoich działaniach dbał będzie o pełne poszanowanie praw podstawowych obywateli UE, zgodnie z Kartą praw podstawowych, która została zawarta w traktacie lizbońskim.
Posłowie będą odgrywali nową rolę w stosunkach z innymi instytucjami UE. Od teraz, wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego będą bezpośrednio związane z wyborem kandydata na przewodniczącego Komisji Europejskiej. Cała Komisja, w tym wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, potrzebuje zgody Parlamentu by rozpocząć urzędowanie.
Ponadto, traktat lizboński daje Parlamentowi nowe prawo do proponowania zmian traktatowych.

Parlament Europejski i traktat lizboński w 5 punktach

1. Nowy Parlament: lepiej przygotowany na współczesne wyzwania
Traktat lizboński zwiększa zdolność Unii Europejskiej i Parlamentu Europejskiego do działania i realizacji celów. W czasie, gdy zarówno Europa jak i cały świat stoi w obliczu nowych wyzwań, takich jak globalizacja, przemiany demograficzne, zmiany klimatyczne, bezpieczeństwo energetyczne i terroryzm, żadne państwo może skutecznie radzić sobie z nimi samodzielnie. Tylko wspólna praca, prowadzona bardziej wydajnie, odpowiedzialnie, przejrzyście i spójnie i Europa mówiąca jednym głosem, mogą stać się odpowiedzią na obawy obywateli. Traktat reformujący lepiej przygotowuje nasz Parlament do dzisiejszych i jutrzejszych wyzwań - w poszerzającej się Unii. Ponadto, traktat lizboński daje Parlamentowi nowe prawo do proponowania zmian w istniejących traktatach.


2. Nowy Parlament: większe uprawnienia w kształtowaniu Europy
Dzięki traktatowi lizbońskiemu, Parlament Europejski otrzymuje większe niż kiedykolwiek wcześniej uprawnienia w kształtowaniu Europy. Dzięki pełnej władzy ustawodawczej rozciągającej się na ponad czterdzieści nowych obszarów, Parlament staje się rzeczywiście równoprawnym prawodawcą z Radą Ministrów, reprezentującą rządy państw członkowskich. Rolnictwo, bezpieczeństwo energetyczne, legalna imigracja, wymiar sprawiedliwości i sprawy wewnętrzne, zdrowie publiczne i fundusze strukturalne, to tylko kilka obszarów, w których Parlament przejmuje pełną władzę. Jego decyzje będą miały coraz większy wpływ na nasze codzienne życie.


3. Nowy Parlament: większy wpływ na wspólną kasę
Od tej chwili Parlament podejmie decyzję w sprawie całego budżetu Unii Europejskiej wraz z Radą Ministrów. Do tej pory nie miał ostatniego słowa w sferze "wydatków obowiązkowych" (około 45% budżetu UE), takich jak wydatki związane z rolnictwem, lub realizacją umów międzynarodowych. Teraz Parlament, wraz z rządami krajów UE, staje się odpowiedzialny za cały wspólny budżet.


4. Nowy Parlament: decyzja o najwyższych stanowiskach w UE
W dobie traktatu z Lizbony, Parlament będzie nie tylko decydował, co należy zrobić i jak mają być wydawane pieniądze, będzie miał również więcej do powiedzenia, na temat osób, które pokierują działaniami Unii. Parlament wybiera przewodniczącego Komisji Europejskiej, na podstawie wstępnej selekcji przeprowadzonej przez unijnych szefów państw i rządu, która musi brać pod uwagę wyniki wyborów - także Twój wybór. Ponadto zgoda Parlamentu wymagana jest przy powoływaniu szefa polityki zagranicznej Unii Europejskiej, Wysokiego Przedstawiciela ds. Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa, który będzie jednocześnie wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej.


5. Nowy Parlament: mocniejszy głos obywateli Europy
Jako jedyna bezpośrednio wybierana instytucja UE, Parlament Europejski otrzyma nowe narzędzia - wzmocnią one głos 500 milionów obywateli, których reprezentuje. Pozwolą też na rozliczenie działalności instytucji UE przed jej obywatelami. Parlament zadba o to, by katalog praw obywatelskich, politycznych, gospodarczych i społecznych - Karta Praw Podstawowych - wpisana w traktat z Lizbony, był skutecznie wcielany w życie. Podobnie jak nowe prawo do inicjatywy obywatelskiej, które pozwoli mieszkańcom UE składać nowe propozycje legislacyjne, jeśli w całej UE zbiorą milion podpisów. Ponadto Parlament będzie chronił prawo parlamentów narodowych do wyrażenia sprzeciwu wobec planowanych unijnych przepisów, jeśli krajowi posłowie uznają, że określone sprawy mogą zostać skutecznie rozwiązane na
:arrow: Źródło http://www.europarl.europa.eu

European_Union_on_the_globe_(Europe_centered).svg.png
Pobierz Plik ściągnięto 232 raz(y) 59,52 KB

_________________
BABA JAGA
Ostatnio zmieniony przez Baba Jaga 2014-05-23, 22:28, w całości zmieniany 2 razy  
 
 
Michał 

Dołączył: 21 Lut 2011
Posty: 71
Skąd: Ursus
Wysłany: 2014-05-24, 21:21   

Większość niewiele wie o Parlamencie Europejskim i o UE w ogóle. Dotyczy to nawet licealistów, którzy powinni być z zasady wyposażeni w tego typu wiedzę, ponieważ należą i zależą od Europy. Zresztą nowy trend wśród licealistów - przynajmniej warszawskich, bo takich znam - to odrzucanie idei Unii Europejskiej i manifestowanie wrogości do integracji w ramach Unii. Jeżeli im to nie przejdzie, kiepskie są nasze widoki na przyszłość.
 
 
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Template forumix v 0.2 modified by Nasedo. Done by Forum Wielotematyczne
stat4u
Kopiowanie tre?ci i zdj?? z portalu i forum bez zezwolenia zabronione