Strona GłównaStrona Główna
FAQ  Szukaj  Użytkownicy  Grupy Rejestracja  Album  Zaloguj

Poprzedni temat :: Następny temat
Przesunięty przez: Baba Jaga
2013-09-11, 07:54
Konkurs Fotografii Historycznej NationalGeogr.,a Ossendowski
Autor Wiadomość
Baba Jaga 

Dołączyła: 21 Sty 2011
Posty: 709
Skąd: Warszawa, Ochota-Szczęśliwice.
Wysłany: 2013-04-12, 10:54   Konkurs Fotografii Historycznej NationalGeogr.,a Ossendowski

Konkurs Fotografii Historycznej National Geografic , a Ossendowski - niegdysiejszy mieszkaniec Ochoty.

Z okazji 125 lat istnienia wydawnictwa National Geografic , ta wielka instytucja wydawniczo-medialna organizuje KONKURS FOTOGRAFII HISTORYCZNEJ. Konkurs potrwa do 30 czerwca 2013r. (Na końcu postu i pod tym linkiem znajdziecie pełniejsze informacje o konkursie :arrow: http://www.national-geogr...historycznej/).

Jest to wspaniała inicjatywa i pomysł, z którego warto skorzystać i którego owocem może być powstanie kolejnego unikalnego zbioru wspaniałych fotografii. Pomysł taki mogłyby wykorzystać i inne lokalne instytucje jak domy kultury, szkoły i biblioteki bądź organizacje społeczne działające na polu kultury – organizując podobne konkursy bądź wystawy fotografii historycznych, być może dotyczących tylko danego obszaru bądź dzielnicy miasta.

Przy tej okazji, załączam poniżej dwa zdjęcia , jedno ze starej książki Ossendowskiego (będącej w moim posiadaniu) wykonane przez niego samego, i drugie niezwykle podobne opublikowane przez National Geografic w pięknym wydaniu albumowym „Ludzie w obiektywie National Geografic . Najlepsze portrety w historii National Geografic” ( polskie wydanie – Wydawnictwo C+G RBA, ul. Wynalazek 4, Warszawa).
Zdjęcie arabskich tancerek z Afryki Północnej możliwe nawet, że zostało wykonane i odsprzedane przez Ossendowskiego firmie „Lehnert & Landrock” lub innej, a następnie stało się własnością wydawnictwa National Geografic , wszystko to działo się 100 - 90 lat temu . (Zdjęcie jest na str. 141 wydania polskiego na licencji National Geografic z roku 2004.)

Pierwsze zdjęcie a właściwie jego reprodukcja znajduje się na str. 49 książki :
F. Antoni Ossendowski „Pod smaganiem samumu. Podróż po Afryce Północnej. Algierja i Tunisja.” 1926 rok. Poznań-Lwów. Wydawnictwo Polskie. Ryciny wykonano w drukarni Św. Wojciecha w Poznaniu. Drukarnia CONCORDIA, Sp.Akc. w Poznaniu.
Ossendowski w rozdziale „Ku Saharze” opisał dzielnicę „rozrywek” w oazie Bu-Saad w Algierii oraz zrobił zdjęcia tancerkom ze szczepu Uled-Nail:
„Całą ulicę, ciągnącą się pomiędzy dzielnicą tubylczą a francuską, stanowią domy i fonduki [zajazdy ], przepełnione tancerkami i śpiewaczkami, staremi i młodemi, należącymi do najpotężniejszego tu szczepu Uled-Nail. … ( fr.)” Ossendowski twierdził, że w postaciach, urodzie i zwyczajach tego szczepu widać wpływ kultury, ale i cechy genetyczne dawnych Rzymian, którzy niegdyś „okupowali” te tereny Afryki Północnej. Były to przecież dawne rzymskie prowincje takie jak Mauretania Tingitana (Maroko ), czy Mauretania Caesarea (Algieria i Tunezja).

Opisuje dalej : „ Mężczyźni są kowalami, golarzami, znachorami, wróżbiarzami; kobiety – tancerkami, śpiewaczkami i czarownicami. Mężczyźni pozostawaliby z pewnością żebrakami i nędzarzami przez całe życie, gdyby nie kobiety, zarabiające swoją sztuką nieraz duże pieniądze, dopomagając ojcom i braciom i wnosząc wiano swoim mężom, wcale nie pogardzającym lekkomyślnem i rozpustnem (!) życiem córek, sióstr i żon. Kobiety Uled-Nail podróżują po całej muzułmańskiej Afryce, a ich tańce znane są po wszystkich miastach i uważane za szczyt miejscowej sztuki choreograficznej.”

Ossendowski opisuje strój tancerki :
„ Tancerka Uled-Nail miała na sobie zupełnie teatralny strój. Głowę jej zdobiła złota korona z pawiemi piórami i złotemi łańcuchami, spadającymi na ramiona, olbrzymie kolczyki złote, ciężkie z dużemi, barwnemi kamieniami czy szkłami, szerokie bransolety na rękach i nogach, kolja z złotych 20-frankowych monet i inne klejnoty połyskiwały i brzęczały w uszach na szyi i piersi. Fioletowa, powłóczysta, jedwabna suknia i różowa woalka – „Itam”, suto haftowana złotem, dopełniała stroju tancerki. „ (Opis ze str. 46 w/w wydania książki Ossendowskiego) .


:!: Informacja od National Geografic o konkursie fotografii.
Mamy 125 lat! Konkurs Fotografii Historycznej
8 kwiecień 2013

Z tej okazji ogłaszamy nowy konkurs fotograficzny! Z Waszą pomocą chcemy pokazać najstarsze fotografie dokumentujące życie Polaków.
Poszukajcie w rodzinnych zbiorach fotografii z przełomowych wydarzeń XIX i XX w., ale także tych wyjętych z historycznego kontekstu, ilustrujących codzienność tamtych czasów, życie rodzinne, rozrywki, tradycje świąteczne. Tematyka jest dowolna.

Zapoznaj się z zasadami i regulaminem i zgłoś swoje zdjęcie!

Najciekawsze fotografie opublikujemy w magazynie National Geographic Polska!

Konkurs trwa do 30 czerwca 2013 roku.

http://www.national-geogr...i-historycznej/

Zasady

• Zdjęcia zgłoszone w konkursie powinny pochodzić z okresu od początku istnienia fotografii do lat 80-ych XX. wieku
• Zgłoszenia mogą dotyczyć zarówno wydarzeń historycznych, jak i codziennych sytuacji
• Wysyłający zgłoszenie musi być posiadaczem praw autorskich do przesłanych zdjęć
• Przesłanie zgłoszenia nie jest równoznaczne z opublikowaniem go w magazynie National Geographic Polska
• Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest akceptacja regulaminu

Regulamin

Regulamin Konkursu Najciekawsze Zdjęcie Oka
I. ORGANIZATOR KONKURSU.
1.1 Organizatorem Konkursu jest Wydawnictwo G+J RBA Sp. z o.o. & co. Sp. Komandytowa, z siedzibą przy ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa zwany dalej Organizatorem.
1.2 Terytorium wykonywania zdjęć do Konkursu przez uczestników jest obszar całego świata.
II. KATEGORIA TEMATYCZNA KONKURSU
2.1 Najciekawsze zdjęcie wykonane od końca XIX. wieku do końca lat 80-tych XX. wieku.
III. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
3.1 Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która posiada konto użytkownika w serwisie www.national-geographic.pl. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Konkursie za zgodą rodziców lub przedstawicieli ustawowych.
3.2 W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu konkursu oraz członkowie ich rodzin i osoby im najbliższe.
IV. ZASADY KONKURSU
4.1 Aby wziąć udział w konkursie należy być zarejestrowanym użytkownikiem www.national-geographic.pl, wypełnić formularz zgłoszenia zdjęcia do konkursu, a następnie wgrać zdjęcie na stronie www.125lat.nationalgeographic.pl/twoje-zdjecie
4.2 Każda ze zgłoszeń do Konkursu musi zawierać:
a) Imię i nazwisko uczestnika
b) Adres e-mail i numer telefonu uczestnika
c) Opis załączonej fotografii z uwzględnieniem okoliczności jej wykonania
4.3 Zdjęcia należy przesyłać w formacie JPG: kolory w standardzie RGB, rozmiar pliku do 500 kb.
4.4 Każdy użytkownik może zgłosić kilka zdjęć. Zdjęcia biorące udział w konkursie wyświetlane będą na stronie www.national-geographic.pl. Jury, po zakończeniu etapu zgłoszeń, wybierze zwycięzców. Zdjęcia zakwalifikowane do puli laureatów zostaną opublikowane w jednym z kolejnych wydań magazynu National Geographic Polska w 2013 roku.
4.5 Do puli laureatów może zostać zakwalifikowane tylko jedno zdjęcie Uczestnika.
4.6 Zgłoszenia będą przyjmowane od 2 stycznia do 30 czerwca 2013 r. Decydować będzie data przesłania zdjęć na stronę www.national-geographic.pl po uprzednim zakończeniu rejestracji na stronie www.national-geographic.pl
4.7 Uczestnik konkursu wypełniając formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej www.125lat.national-geographic.pl/twoje-zdjecie oświadcza, iż przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii oraz że wszystkie osoby widniejące na fotografiach wyrażają zgodę na ich opublikowanie oraz publiczną ekspozycję. Ponadto oświadcza, że w przypadku zwycięstwa w Konkursie, wyraża zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nagrodzonych fotografii oraz opublikowanie jego imienia, nazwiska, miejscowości zamieszkania w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, w magazynach National Geographic Polska, na stronie internetowej
www.national-geographic.pl a także na ich wykorzystywanie w celach promocyjnych i marketingowych Organizatora, w tym w szczególności na utrwalanie i zwielokrotnianie fotografii każdą techniką, w tym m.in. drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową, audiowizualną, na jakichkolwiek nośnikach, bez ograniczeń, co do ilości i wielkości
nakładu, a także rozpowszechnianie fotografii poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieciach komputerowych, Internecie i Intranecie oraz telefonach komórkowych.
V. OCENA I NAGRODY
5.1 Oceny nadesłanych na konkurs prac biorąc m.in. pod uwagę ich jakość, oryginalność, wyjątkowość, dokona Jury powołane przez Organizatora.
5.2 Spośród nadesłanych fotografii Jury wybierze zwycięzców.
5.3 Jury biorąc pod uwagę jakość, oryginalność, wyjątkowość nadesłanych prac dokona wyboru 15 wyróżnionych osób oraz uhonoruje je wyróżnieniem, o którym mowa w pkt 5.4.
5.4 Nagrodą w konkursie jest publikacja zdjęcia wraz z opisem i nazwiskiem autora w magazynie National Geographic Polska oraz wykorzystanie wyróżnionej fotografii w jednej z kolejnych wystaw fotograficznych organizowanych przez magazyn.
5.5 Decyzje podjęte przez Jury są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu.
5.6 Organizator zastrzega sobie prawo do selekcji zdjęć publikowanych na stronie www.national-geographic.pl według ogólnie przyjętych norm obyczajowych oraz nie spełniających warunków wymienionych w punkcie 3.2 lub 4.2 i 4.3.
5.7 Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania użytkowników podpisujących się słowami (Nick) naruszającymi ogólnie przyjęte normy obyczajowe.
5.8 Za publikację zwycięskiej fotografii w magazynie National Geographic Polska nie przysługuje ekwiwalent pieniężny.
5.9 Informacja o rozstrzygnięciu konkursu pojawi się na stronach najpóźniej miesiąc po jego zakończeniu.
VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
6.1 Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.125lat.national-geographic.pl/twoje-zdjecie
6.2 Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie.
6.3 Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowane.
6.4 W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, a w szczególności art. 919–921 KC.
6.5 Nadesłane na Konkurs dane osobowe uczestników będą przetwarzane przez Organizatora w celu wykonania ich obowiązków związanych z Konkursem oraz dla celów marketingowych związanych z ofertami www.national-geographic.pl. Uczestnicy Konkursu będą otrzymywać informacje handlowe również środkami komunikacji elektronicznej przez wyżej wymieniony podmiot na podane adresy elektroniczne. Dane będą chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (DZ. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883). Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, w tym celu powinni skontaktować się oni z Organizatorem, który jest administratorem danych w rozumieniu
ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883). Podanie danych jest dobrowolne.
6.6 Przesyłając zgłoszenie za pośrednictwem strony internetowej www.125lat.national-geographic.pl/twoje-zdjecie
Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie.


Zdjęcie pt. „TANCERKI OULED NAIL”, str. 49, F. Antoni Ossendowski „Pod smaganiem samumu. Podróż po Afryce Północnej. Algierja i Tunisja.” 1926 rok. Poznań-Lwów. Wydawnictwo Polskie.
Zdjęcie arabskich tancerek z Afryki Północnej na str. 141 wydania polskiego na licencji National Geografic z roku 2004, z opisem : Lehnert & Landrock 1914, „Tańcząca dziewczyna z północnoafrykańskiego plemienia Ouled Nail, Algeria.

IMG_5257.JPG
Zdjęcie pt. „TANCERKI OULED NAIL”, str. 49, F. Antoni Ossendowski „Pod smaganiem samumu. Podróż po Afryce Północnej. Algierja i Tunisja.” 1926 rok. Poznań-Lwów. Wydawnictwo Polskie.
Plik ściągnięto 147 raz(y) 1,4 MB

IMG_5259.JPG
Zdjęcie arabskich tancerek z Afryki Północnej na str. 141 wydania polskiego na licencji National Geografic z roku 2004, z opisem : Lehnert & Landrock 1914, „Tańcząca dziewczyna z północnoafrykańskiego plemienia Ouled Nail, Algeria.
Plik ściągnięto 47 raz(y) 1,44 MB

_________________
BABA JAGA
Ostatnio zmieniony przez Baba Jaga 2013-04-12, 16:29, w całości zmieniany 2 razy  
 
 
Michał 

Dołączył: 21 Lut 2011
Posty: 71
Skąd: Ursus
Wysłany: 2013-04-15, 19:47   

Takie konkursy to zawsze ciekawa sprawa, ale wolałbym żeby nagroda była ciekawsza i bardziej wymierna niż tylko możliwość zaprezentowania swojego zdjęcia historycznego. Szczególnie że National Geografic to nie jest organizacja społeczna i nawet ten konkurs służy bardziej promocji tej firmy, a nie jakiemuś jasnemu i nadrzędnemu celowi społecznemu. Co innego organizacje społeczne - one mogłyby tylko organizować takie wystawy czy konkursy dla celu kulturalno-społecznego.
 
 
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Template forumix v 0.2 modified by Nasedo. Done by Forum Wielotematyczne
stat4u
Kopiowanie tre?ci i zdj?? z portalu i forum bez zezwolenia zabronione