Strona GłównaStrona Główna
FAQ  Szukaj  Użytkownicy  Grupy Rejestracja  Album  Zaloguj

Poprzedni temat :: Następny temat
2 Kongres Polskiej Edukacji odbywa się właśnie w Warszawie.
Autor Wiadomość
Baba Jaga 

Dołączyła: 21 Sty 2011
Posty: 709
Skąd: Warszawa, Ochota-Szczęśliwice.
Wysłany: 2013-06-15, 23:22   2 Kongres Polskiej Edukacji odbywa się właśnie w Warszawie.

2 Kongres Polskiej Edukacji

O wyzwaniach na 2. Kongresie Polskiej Edukacji

Wspieranie innowacyjności, pobudzanie kreatywności uczniów – podczas otwarcia kongresu dyrektor IBE prof. Michał Federowicz wskazywał wyzwania stojące przed polską edukacją.

W sobotę 15 czerwca 2013 r. w Warszawie rozpoczął się 2. Kongres Polskiej Edukacji. Zgromadził ok. 1300 gości – nauczycieli, pracowników oświaty, wykładowców, urzędników i samorządowców. Organizowane co dwa lata największe spotkanie dotyczące edukacji w kraju, otworzyły przemówienia gości honorowych: minister edukacji Krystyny Szumilas, ministra pracy i polityki społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza, sekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego dr hab. Darii Lipińskiej-Nałęcz, sekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego Pawła Orłowskiego.
Minister Krystyna Szumilas wskazywała na potrzeby zmian. – Na przykład w edukacji małych dzieci – mówiła. – Edukacja przedszkolna to priorytet. Dlatego Sejm w czwartek przegłosował dotacje dla gmin na ten cel - dodawała.
- Dziś już nie ma szkoły czy uniwersytetu, która daje wiedzę i umiejętności na całe życie – mówił z kolei minister Kosiniak-Kamysz. - Ona daje dobre przygotowanie i powinna dawać bazę do kształcenia ustawicznego, które nie ma końca. Jest to bardzo ważne dzisiaj w świecie ciągle zmieniających się technologii, nowych wyzwań. Zdobywanie nowych doświadczeń, ciągłe podnoszenie kwalifikacji jest normalnych zjawiskiem na dzisiejszym rynku pracy. To jest wyzwanie, do którego obliguje nas współczesność i strategia Europa 2020.
O wadze uczenia się przez całe życie mówiła również wiceminister Lipińska-Nałęcz. Zaznaczała też problemy dotyczące nauczycieli jako grupy zawodowej.
Dyrektor IBE prof. Michał Federowicz w swojej prezentacji wskazywał najważniejsze wyzwania stojące przed polską edukacją. Wśród nich jedno z najważniejszych – wzmacnianie innowacyjności. Zaznaczał, że pod tym względem Polska musi nadrobić zaległości w stosunku do innych krajów.
Pierwszego dnia odbyło się sześć sesji tematycznych. Rozmawiano m.in. o tym, jak przygotować małe dzieci do uczestniczenia w formalnej edukacji szkolnej, jakie relacje są obecnie pomiędzy sferą kształcenia nauczycieli a zapotrzebowaniem rynku pracy, a także o zasadach naboru na studia w kontekście podnoszenia jakości studiów.
Na pozostałych sesjach analizowano związki między edukacją a rynkiem pracy, jak samorządy mogą wpływać na zmniejszanie nierówności edukacyjnych oraz o wykorzystywaniu mediów w edukacji i kształceniu świadomych ich odbiorców.
:arrow: Źródło: http://www.ibe.edu.pl/pl/...lskiej-edukacji

Minister Krystyna Szumilas na II Kongresie Polskiej Edukacji

Cały świat się zmienia, więc szkoła też musi się zmieniać, by przygotować młodych ludzi do życia w tym świecie - powiedziała minister edukacji narodowej Krystyna Szumilas podczas otwarcia II Kongresu Polskiej Edukacji w Warszawie. W dzisiejszej (15 czerwca) uroczystości uczestniczyli również minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Daria Lipińska-Nałęcz oraz wiceminister rozwoju regionalnego Paweł Orłowski.

Minister edukacji narodowej podkreślała, że szkoła musi dać uczniom nie tylko wiedzę czy umiejętności, ale także nauczyć ich, jak z tej wiedzy korzystać, jak ją porządkować. - Szkoła musi elastycznie reagować na potrzeby każdego ucznia, zaś nauczyciel powinien być jego przewodnikiem, uczyć selekcjonowania informacji, oddzielania informacji fałszywych i nieużytecznych - mówiła minister Krystyna Szumilas.

- Pamiętajmy, że szkoła daje możliwość wyrównywania szans edukacyjnych, a najważniejsze zadanie, jakie przed nami stoi, to nauczenie młodych ludzi, że świat się zmienia, że muszą do tego być przygotowani i na te zmiany reagować - powiedziała minister edukacji narodowej.

Organizowany przez Instytut Badań Edukacyjnych kongres odbywa się pod hasłem „Współpraca, odpowiedzialność, autonomia", a do głównych tematów dwudniowych obrad należą m.in. wczesna edukacja oraz relacje między edukacją a rynkiem pracy.

Uczestnicy kongresu - wśród nich m.in. nauczyciele, naukowcy, pedagodzy, przedstawiciele wielu stowarzyszeń związanych z oświatą oraz szkolnictwem wyższym, a także samorządowcy i pracodawcy - dyskutują w 12 panelach tematycznych. Wśród tematów m.in. pozycja społeczna i prestiż zawodu nauczyciela, wpływ wczesnej edukacji na kształtowanie kompetencji kluczowych dla powodzenia w życiu dorosłym, kształcenie nauczycieli jako inwestycja w przyszłość edukacji oraz związki między edukacją i rynkiem pracy. Część sesji tematycznych poświęconych jest nauczaniu konkretnych przedmiotów - matematyki, nauk przyrodniczych i historii.

:!: Podczas Kongresu zostanie przedstawiony kolejny, trzeci już „Raport o stanie edukacji 2012", przygotowany przez IBE. Pierwsza część tegorocznego raportu zawiera analizę obecnego stanu oświaty i szkolnictwa wyższego oraz pokazuje zmiany legislacyjne dotyczące tego obszaru. Druga część to obszerne omówienie modernizacji systemu kwalifikacji, która od kilku lat jest prowadzona w Polsce.
Źródło: :arrow: https://www.men.gov.pl/in...trow&Itemid=287

PROGRAM

15 czerwca 2013(sobota)
http://www.kongres.ibe.edu.pl/index.php/program

16 czerwca 2013(niedziela)
9.30-12.00 Sesje tematyczne (6 sesji odbywających się równolegle)
1. Matematyka dla każdego – jak uczymy matematyki?
Z badań Instytutu Badań Edukacyjnych oraz badań międzynarodowych wynika, że w Polsce ukształtowała się tradycja nauczania matematyki poprzez ćwiczenie algorytmów. Postaramy się wspólnie odpowiedzieć na następujące pytania: Jak przenieść punkt ciężkości na rozwijanie rozumowania? Co i jak należy zmienić?
Uczestniczą:
• prof. Krzysztof Konarzewski, Instytut Badań Edukacyjnych
• prof. Ewa Swoboda, Instytut Matematyki Uniwersytetu Rzeszowskiego
• Henryk Dąbrowski, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi
• Margaryta Orzechowska, Szkoła Podstawowa nr 92 w Warszawie
• Monika Czajkowska, Instytut Badań Edukacyjnych
• Marcin Karpiński, Instytut Badań Edukacyjnych
• Agnieszka Sułowska, Instytut Badań Edukacyjnych
Prowadzi: prof. Zbigniew Marciniak, Instytut Matematyki Uniwersytetu Warszawskiego
2. Przedmioty przyrodnicze − laboratorium myślenia obywatelskiego
Jakie wiadomości i umiejętności z zakresu nauk przyrodniczych ma uczeń, który przychodzi do szkoły ponadgimnazjalnej? Będziemy rozmawiać o tym, które z tych umiejętności są kluczowe dla dalszego uczenia się i funkcjonowania w życiu, a także świadomego uczestniczenia w życiu publicznym.
Uczestniczą:
• dr Wawrzyniec Kofta, VIII Liceum Ogólnokształcące im. Króla Władysława IV w Warszawie
• dr Agnieszka Siporska, Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego
• prof. Florian Plit, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego
• prof. Ewa Bartnik, Instytut Genetyki i Biotechnologii Uniwersytetu Warszawskiego
• Wojciech Małecki, fizyk, Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu
Prowadzą:
• prof. Krzysztof Spalik, Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Badań Edukacyjnych
• Urszula Poziomek, Instytut Badań Edukacyjnych
3. Jak nauczyć myślenia historycznego?
Myślenie historyczne to procedury poznawcze pomocne w zrozumieniu również współczesnego świata. Chcemy przedstawić, na czym polega uniwersalizm tych kompetencji, pokazując ich użyteczność w dorosłym życiu.
Uczestniczą:
• Jacek Staniszewski, Instytut Badań Edukacyjnych
• dr Piotr Podemski, Instytut Kulturologii i Lingwistyki Antropocentrycznej Uniwersytetu Warszawskiego
• prof. Danuta Konieczka-Śliwińska, Instytut Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
• dr Katarzyna Zielińska, Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego
• Piotr Wojtanek, Zespół Szkół Miejskich w Wałczu
• Renata Matuszkiewicz, specjalista HR, ENERGA Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o.
Prowadzi: prof. Jolanta Choińska-Mika, Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Badań Edukacyjnych
4. Przyszły pracownik na lekcji języka polskiego
Pracodawcy w coraz większym stopniu zwracają uwagę na tzw. umiejętności miękkie swich pracowników. W jaki sposób je kształcić i wzmacniać? Celem sesji jest spotkanie pracodawców i nauczycieli języka polskiego. Właśnie podczas lekcji języka polskiego w szczególny sposób są ćwiczone niektóre umiejętności miękkie, np. zdolności komunikacyjne, interpretacja cudzego przekazu, zdolność wyrażania emocji itd. Podczas sesji zostaną wymienione opinie pracodawców i polonistów na temat kształtowania tych umiejętności.
Uczestniczą:
• dr Łukasz Sienkiewicz, Szkoła Główna Handlowa, Instytut Badań Edukacyjnych
• prof. Jolanta Nocoń, Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Opolskiego
• Magdalena Swat-Pawlicka, Społeczne Gimnazjum „Startowa” w Warszawie
• prof. Anna Janus-Sitarz, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego
Prowadzi: prof. Krzysztof Biedrzycki, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytut Badań Edukacyjnych
5. Odroczona dorosłość: jak przygotować młodych ludzi do wejścia w dorosłe życie?
Młodzi ludzie coraz później opuszczają domy rodzinne, zaczynają pracę i zakładają rodziny. Przeanalizujemy proces przechodzenia z okresu dorastania do dorosłości i zjawisko coraz późniejszego wchodzenia w dorosłość. Będziemy szukać odpowiedzi na pytanie o uwarunkowania tego procesu związane z wyborem ścieżki edukacyjnej i pierwszymi doświadczeniami zawodowymi.
Uczestniczą:
• prof. Anna I. Brzezińska, Instytut Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Badań Edukacyjnych
• Katarzyna Trawińska-Konador, Instytut Badań Edukacyjnych
• dr Teresa Chirkowska-Smolak, Instytut Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
• dr Aleksander Hauziński, Instytut Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
• dr Konrad Piotrowski, Instytut Badań Edukacyjnych
Prowadzą:
• dr Konrad Piotrowski, Instytut Badań Edukacyjnych
• dr Julita Wojciechowska, Instytut Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
6. Pozycja społeczna i prestiż zawodu nauczyciela
Będziemy starali się odpowiedzieć na następujące pytania: Kim jest polski nauczyciel? Czy polscy nauczyciele cieszą się dużym prestiżem? Dlaczego prestiż jest użyteczny? Jak wzmacniać prestiż nauczyciela?
Uczestniczą:
• dr Dominika Walczak, Akademia Pedagogiki Specjalnej, Instytut Badań Edukacyjnych
• Andrzej Wichrowski, Instytut Badań Edukacyjnych
• prof. Henryk Domański, Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademia Nauk, Instytut Badań Edukacyjnych
• Alicja Pacewicz, Wiceprezes Centrum Edukacji Obywatelskiej
• Dorota Obidniak, Związek Nauczycielstwa Polskiego
• Hanna Pionk, Zastępca Burmistrza Gminy Kartuzy
• Marek Pleśniar, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty
• prof. Stanisław Dylak, Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Prowadzi: dr hab. Marta Zahorska-Bugaj, Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego
12.00-12.30 Przerwa kawowa
12.30-13.30 Sesja II – plenarna – podsumowanie
13.30-15.00 Obiad
Źródło: :arrow: http://www.kongres.ibe.edu.pl/index.php/program

Jak uczyć, żeby nauczyć, co robić, by dzieci pokochały zdobywanie wiedzy, jak sprawić, by uczeń czuł się szanowany i ważny ....jpg
Plik ściągnięto 121 raz(y) 566,34 KB

_________________
BABA JAGA
 
 
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Template forumix v 0.2 modified by Nasedo. Done by Forum Wielotematyczne
stat4u
Kopiowanie tre?ci i zdj?? z portalu i forum bez zezwolenia zabronione