Strona GłównaStrona Główna
FAQ  Szukaj  Użytkownicy  Grupy Rejestracja  Album  Zaloguj

Poprzedni temat :: Następny temat
BEZPŁATNE LUB PREFERENCYJNE PORADNICTWO PRAWNE
Autor Wiadomość
Baba Jaga 

Dołączyła: 21 Sty 2011
Posty: 709
Skąd: Warszawa, Ochota-Szczęśliwice.
Wysłany: 2013-10-24, 21:56   BEZPŁATNE LUB PREFERENCYJNE PORADNICTWO PRAWNE

BEZPŁATNE LUB NA PREFERENCYJNYCH WARUNKACH PORADNICTWO PRAWNE

Mapa bezpłatnego poradnictwa prawnego – film instruktażowy, jak korzystać z serwisu : http://www.youtube.com/wa...jEJuVVOfWBec14A

Bezpłatne Poradnictwo Warszawskie:
http://poradnictwo.waw.pl...pe-1/Itemid-999

Wykaz instytucji zajmujących się bezpłatną pomocą prawną na terenie Warszawy
Poniższe informacje zostały sporządzone na podstawie ogólnodostępnych stron internetowych. O zasady i harmonogramie udzielanych porad dowiecie się Państwo kontaktując się z wybraną instytucją.

PRAWA OBYWATELSKIE


Rzecznik Praw Obywatelskich - www.rpo.gov.pl
- jest konstytucyjnym, niezależnym i niezawisłym organem ochrony prawnej. Po pomoc może się zwrócić każdy, kogo wolności lub prawa zostały naruszone przez władze publiczne. Zadaniem Rzecznika jest stanie na straży wolności i praw człowieka i obywatela określonych w Konstytucji i innych aktach.
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
Aleja Solidarności 77
00 - 090 Warszawa
tel. (0-22) 55 17 700
fax. (0-22) 827 64 53
e-mail rzecznik@rpo.gov.pl

Helsińska Fundacja Praw Człowieka - www.hfhrpol.waw.pl - organizacja pozarządowa zajmująca się prawami człowieka. Służy fachowym doradztwem w zakresie problemów dotyczących naruszeń praw osobistych i politycznych. Przyjmuje sprawy, w których doszło lub mogło dojść do naruszeń praw człowieka, zwłaszcza prawa do rzetelnego procesu, naruszenia nietykalności przez policję, do wolności osobistej, do informacji o działalności organów władzy państwowej i samorządowej itp. Przedstawiciele fundacji obserwują procesy, pomagają w formułowaniu skarg do Europejskiego Trybunału w Strasburgu, pomagają imigrantom uzyskać status uchodźcy. Fundacja nie zajmuje się sprawami socjalnymi, nie świadczy usług adwokackich.
ul. Zgoda 11
00-018 Warszawa
tel. (0-22) 828 10 08
fax (0-22) 556 44 50
e-mail hfhr@hfhrpol.waw.pl
Aktualne programy udzielające porad prawnych:
http://www.hfhrpol.waw.pl/pomocprawna.html

PRAWA KOBIET, DZIECI, OFIAR PRZEMOCY

Centrum Praw Kobiet - www.cpk.org.pl
-pomaga ofiarom przemocy oraz dyskryminowanym. Udziela porad i pomocy w sprawach z zakresu prawa karnego (przemoc domowa), rodzinnego (sprawy rozwodowe, alimentacyjne, związane z władzą rodzicielską) oraz pracy. Zapewnia porady prawnika, porady psychologiczne, zapewnianie pełnomocnika kobietom, których sprawa może mieć charakter precedensowy oraz udziela wsparcia kobietom w kontaktach z organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości.
ul. Wilcza 60 lok.19
00-679 Warszawa
tel. (0-22) 622-25-17, tel./fax (0-22) 652-01-17
e-mail temida@cpk.org.pl

Komitet Ochrony Praw Dziecka - www.kopd.pl
-organizacja , której zadaniem jest ochrona dziecka przed krzywdą i naruszaniem jego podstawowych praw i interesów. Jest miejscem gdzie można skorzystać z konsultacji psychologicznych.
ul. Flory 7 lok. 6
00-586 Warszawa
tel. (0-22) 848-24-24
tel./fax (0-22) 848-07-20
e-mail kopd@kopd.pl ,

Rzecznik Praw Dziecka - www.brpd.gov.pl
- instytucja zajmująca się sprawami związanymi z problemami dzieci i młodzieży do lat 18. Rzecznik Praw Dziecka stoi na straży praw dziecka określonych w Konstytucji RP, Konwencji o prawach dziecka i innych przepisach prawa, z poszanowaniem odpowiedzialności, praw i obowiązków rodziców. Może żądać wyjaśnień na temat sprawy od instytucji, sądu, prokuratora.
Adres Biura Rzecznika Praw Dziecka:
Biuro Rzecznika Praw Dziecka
ul. Śniadeckich 10
00-656 Warszawa
tel. 0 22 696 55 50
e- mail: rzecznik@brpd.gov.pl ,

Fundacja Dzieci Niczyje - www.fdn.pl
pomaga rodzinom, których dzieci są ofiarami przemocy. Zajmuje się m.in. rozwodami, alimentami, prawem rodzinnym i karnym. Doradza prawnie. Udziela pomocy w napisaniu pisma do sądu, instytucji.
Biuro Fundacji Dzieci Niczyje
ul. Obrońców 10
03-933 Warszawa
tel./ fax (0-22) 616 02 68, tel. (0-22) 616 03 14
e-mail fdn@fdn.p

Centrum Pomocy Dzieciom "Mazowiecka"
ul.Mazowiecka 12/25
00-048 Warszawa
tel./fax (0-22) 826 88 62, (0-22) 826 14 34
e-mail mazowiecka@fdn.pl

Centrum Dziecka i Rodziny
ul. Walecznych 59
03-926 Warszawa
tel. (0-22) 616 16 69
fax (0-22) 672 65 86
e-mail walecznych@fdn.pl

Zespół ds. Pomocy Ofiarom Przestępstw przy Urzędzie m.st. Warszawy www.um.warszawa.pl/v_syrenka/zpop/index.php
-pomaga pokrzywdzonym mieszkańcom Warszawy i okolic, głównie ofiarom w sprawach karnych, ale też np. przemocy domowej. Udziela pomocy w pisaniu pism procesowych, apelacji, skarg, można zadać pytanie online.
Urząd m.st. Warszawa
Biuro Polityki Społecznej
Wydział ds. Przeciwdziałania Przemocy
00-098 Warszawa
ul. Niecała 2
tel. (0-22) 595-32-73, tel./fax (0-22) 59-33-11
e-mail: pomoc.spoleczna@warszawa.um.gov.pl

Na stronach Komendy Stołecznej Policji www.policja.waw.pl/?page=...&id=2&did=27#54
znajdują się adresy
• Ośrodków i interwencji kryzysowej
• Wybranych instytucji zajmujących się pomocą osobom poszkodowanym na terenie województwa mazowieckiego
• Pomocy uchodźcom i cudzoziemcom.

Stowarzyszenie Pomocy Ofiarom Wypadków i Kolizji Drogowych "Alter Ego" - http://www.alterego.org.pl . -stowarzyszenie pomagaja poszkodowanym w wypadkach drogowych. Można skorzystać również z pomocy psychologa, rzeczoznawców oraz adwokatów. W imieniu poszkodowanych występuje z roszczeniami do zakładów ubezpieczeń sprawców. W trudnych sytuacjach pokrywa częściowo koszty adwokackie i sądowe. ul. Ciołka 13 pok. 4,
00-445 Warszawa
tel. (0-22) 877 38 10
fax (0-22) 877 38 17
e-mail alterego@alterego.org.pl

PRAWA KONSUMENTÓW, LOKATORÓW, SPÓŁDZIELCÓW

Miejski Rzecznik Konsumentów
Do zadań rzecznika należy zapewnienie konsumentom bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony konsumentów, występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony interesów i praw konsumentów oraz udzielanie konsumentom pomocy przy dochodzeniu roszczeń na drodze sądowej.
Miejski Rzecznik Konsumentów w Warszawie
ul. Senatorska 27
00-099 Warszawa
Godziny pracy:
Poniedziałek: 8.00 – 18.00
Wtorek-piątek: 8.00 – 16.00

tel. (+48) 22 44 33 444,
fax (+48) 22 44 33 470
e-mail: konsument@um.warszawa.pl

Federacja Konsumentów - www.federacja-konsumentow.org.pl
-głównym celem instytucji jest ochrona indywidualnego konsumenta w Polsce. W trudniejszych sprawach prawnicy podejmują bezpośrednie interwencje u sprzedawców i producentów, wskazują na nieprawidłowości w sposobie załatwienia reklamacji, powołują się na właściwe przepisy uzasadniające roszczenia klientów. Gdy mediacja zawiedzie, piszą pozwy i prowadzą sprawy sądowe w imieniu konsumentów, najpierw próbując rozstrzygnąć spór przed polubownym sądem konsumenckim, a w ostateczności przed sądem powszechnym.
Al. Stanów Zjednoczonych 53
04-028 Warszawa.
tel. (0-22) 827 64 81
e-mail warszawa@federacja-konsumentow.org.pl

Rzecznik Ubezpieczonych - www.rzu.gov.pl
reprezentuje interesy wobec ubezpieczycieli i funduszy emerytalnych. .Rzecznik podejmuje się mediacji z zakładem ubezpieczeń, doradza. Eksperci udzielają porad głównie przez telefon:
Biuro Rzecznika Ubezpieczonych
Al. Jerozolimskie 44 (dawny budynek Uniwersalu)
00-024 Warszawa
tel. (0-22) 333-73-26, 333-73-27, 333-73-28
fax (0-22) 333-73-29
e-mail biuro@rzu.gov.pl

Krajowa Rada Spółdzielcza - www.krs.com.pl
-udziela pomocy członkom spółdzielni, którzy dowiedzą się m.in., jak założyć spółdzielnie, jak odliczyć VAT w spółdzielniach, jak ustalić koszta opłat eksploatacyjnych itp. Prawnicy interpretują przepisy spółdzielcze, udzielają porad, piszą opinie prawne.
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa
tel. (0 22) 827 46 88

INNE PORADY SPECJALISTYCZNE

Centrum Informacyjne dla Niepełnosprawnych - www.niepelnosprawni.pl
- na pytania dotyczące niepełnosprawności odpowiadają pracownicy socjalni i prawnicy
Centrum Integracja Warszawa
ul. Dzielna 1
00-162 Warszawa
tel. (0-22) 831 85 82, faks wew. 13
e-mail warszawa@integracja.org

Rzecznik Praw Pacjenta - www.bpp.waw.pl
-do biura wpływają zgłoszenia z całej Polski. Biuro umożliwia pacjentom kontakt z osobami obsługującym infolinię, prawnikami oraz konsultantami medycznymi. Ponadto w Biurze zatrudnione są osoby pełniące funkcję Rzeczników Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego.
ul. Długa 38/40
00-2388Warszawa
tel./faks:(0-22) 635-75-78
e-mail sekretariat@bpp.gov.pl

Główny Inspektorat Pracy (GIP), Okręgowy Inspektorat Pracy (OIP) - www.gip.pl
Państwowa Inspekcja Pracy udziela bezpłatnie porad w zakresie prawa pracy
na ul. Lindley'a 16
00-973 Warszawa
V piętro, pokój nr 501
tel. (0-22) 583-17-27

Automobilklub Polski w Warszawie - stowarzyszenie działające między innymi na rzecz podnoszenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, oferuje bezpłatną pomoc prawną adresowaną do uczestników wypadków komunikacyjnych-osób poszkodowanych oraz osób narażonych na sankcje prawne.
Dyżury w czwartki od godz. 17.00 do godz.19.00
w siedzibie Automobilklubu Polski przy ul. Pańskiej 85 w Warszawie, I piętro, pok. 11
zarezerwowanie terminu spotkania pod numerem telefonu 789 222 355 lub przez email: info@barnat.pl

POMOC DLA UBOGICH

Obywatelski System Doradztwa Prawnego
Bezpłatny system uzyskiwana pomocy prawnej korespondencyjnie.
Do uzyskania bezpłatnie informacji lub porady prawnej uprawnieni są:
• osoby korzystające z pomocy społecznej,
• ofiary przestępstw, w tym ofiary przemocy w rodzinie,
• członkowie rodzin, w których dochód na 1 osobę nie przekracza
500 zł miesięcznie,
• bezrobotni,
• i inne osoby znajdujące się w ciężkiej sytuacji materialnej lub
zdrowotnej.

Zapytania, opisy spraw, wszelkie materiały mogące ułatwić prawnikom udzielenie porad i wyjaśnień kierować należy pocztą zwykła lub elektroniczną na adres: ul. Prosta 2/14, lok. 204, 00-850 Warszawa, e-mail: adwokat@adwokat-rodzinny.com
Porady prawne lub informacje udzielane są zwykle w terminie do 14 dni.

Biuro Porad Obywatelskich - www.warszawa.bpo.engo.pl
przeznaczone dla ludzi w trudnej sytuacji życiowej z Warszawy. Informuje o przysługujących prawach z każdej dziedziny: od spraw mieszkaniowych, przez ubezpieczenia, prawo pracy, po przemoc w rodzinie. Nie zajmuje się podatkami. Doradca pomoże sformułować pismo do instytucji, wskaże przydatne adresy, np. mediatorów, podpowie, jakie uprawnienia ma osoba poszkodowana.
ul. Gałczyńskiego 3
00-362 Warszawa
tel. (0-22) 828 12 95
e-mail bpo@free.ngo.pl

Fundacja Academia Iuris - www.academiaiuris.pl
Pomaga wszystkim, których nie stać na opłacenie prawnika, głównie emerytom, rencistom, bezrobotnym i samotnym matkom. Nie zajmuje się sprawami podatkowymi, z zakresu prawa gospodarczego, nie pomaga w separacjach czy rozwodach.. Informacje o godzinach dyżurów prawników można uzyskać w siedzibie fundacji
Fundacja Academia Iuris
ul. Freta 20/24a
00-227 Warszawa
Kontakt z biurem Fundacji:
tel. (0-22) 498 72 30
fax (0-22) 499 71 70
e-mail biuro@academiaiuris.pl

Klinika Prawa - Studencki Ośrodek Pomocy Prawnej przy Wydziale Prawa i Administracji UW
- www.klinika.wpia.uw.edu.pl
-studenci skupieni w Klinice Prawa świadczą bezpłatnie pomoc prawną osobom
w trudnej sytuacji majątkowej, których nie stać na opłacenie adwokata lub radcy prawnego.
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-325 Warszawa
uwaga: klinika nie udziela porad telefonicznych oraz za pomocą poczty elektronicznej.
tel./fax (0-22) 552-43-18
tel. (0-22) 552-08-11
e-mail klinika@wpia.uw.edu.pl

Uniwersytecka Studencka Poradnia Prawna WPiA UKSW - www.poradniaprawnawpia.uksw.edu.pl
-studenci prawa świadczą bezpłatnie pomoc prawną osobom w trudnej sytuacji majątkowej, których nie stać na opłacenie adwokata lub radcy prawnego
-wszystkie porady są konsultowane z pracownikami Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu, którzy nadzorują pracę Poradni
ul. Wóycickiego 1/3,bl. 17, 01-938 Warszawa
Pokój numer 65
Telefon: 22 569 97 30
e-mail: poradniaprawnawpia@uksw.edu.pl

Źródło: Sąd Okręgowy dla Warszawy :arrow: http://www.warszawa.so.gov.pl/pomoc-prawna.html

Wzory dokumentów, informacje i orzeczenia sądowe.

KSIĘGI WIECZYSTE
:arrow: http://www.firma.egospoda...zysta,18,0.html

Praca
• Umowa o pracę
• Wypowiedzenie umowy o pracę
• Wypadek przy pracy
• Pozwy
• Druki kadrowe dla pracodawcy
• Formularze PFRON
• Gotowe wzory Curriculum Vitae
• Listy motywacyjne - gotowe wzory
• Urlop, wnioski urlopowe
• Archiwalne
:arrow: http://www.firma.egospoda...Praca,29,0.html

Orzeczenia sądowe
:arrow: http://orzeczenia.waw.sa.gov.pl/search/advanced
_________________
BABA JAGA
 
 
pol 

Wiek: 36
Dołączył: 18 Maj 2015
Posty: 116
Skąd: Wawa - Ochota
Wysłany: 2015-05-18, 05:37   

Korzystałem kiedyś z porady przy UW. Ekspertyza była darmowa chociaż nie byłem z niej do końca zadowolony.
 
 
annecckka29 

Dołączyła: 10 Sie 2015
Posty: 171
Skąd: Warszawa
Wysłany: 2015-08-10, 18:18   

fajne to poradnictwo prawne !
 
 
KulturKampf 

Dołączył: 21 Lut 2011
Posty: 194
Skąd: Warszawa-ul. Mochnackiego
Wysłany: 2015-08-11, 16:31   

Teraz jest masa dobrych stron prawnych, księgowych - można z nich się dowiedzieć z grubsza jak się sprawy mają.
 
 
dorothia12 

Dołączyła: 09 Sty 2018
Posty: 16
Skąd: Sanok
Wysłany: 2018-10-02, 13:43   

fajna opcja, na pewno skorzystam!
 
 
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Template forumix v 0.2 modified by Nasedo. Done by Forum Wielotematyczne
stat4u
Kopiowanie tre?ci i zdj?? z portalu i forum bez zezwolenia zabronione